Visjon og verdier – TOPRO

Visjon og verdier

Siden starten i 1966 har TOPRO stått for «å gjøre en forskjell» for enkeltmennesker, og selv om TOPRO i dag er en kommersiell profesjonell bedrift som opererer på lik linje med alle andre norske bedrifter, står menneskets utvikling fortsatt i fokus. TOPROs visjon og verdigrunnlag er et resultat av dette.

Visjon

«Vi skaper stolthet og muligheter»

For våre kunder betyr dette:

 • At vi skal være en samarbeidspartner som bruker tilegnet kompetanse og erfaring i samspill med kundene på en slik måte at vi utgjør en forskjell for både fellesskapet og det enkelte individ.
 • At vi skal være en samarbeidspartner der utvikling, nyskaping og langsiktige relasjoner er viktig.

For våre ansatte betyr dette:

 • At vi skal sette kunden sine behov i sentrum ved å tilby lønnsomme produkter og tjenester av høy kvalitet.
 • At våre produkter og tjenester skal være av en slik art, at de kan være med å fylle arbeidsdagen med et positivt innhold.
 • At vi sammen skal utvikle bedriften til å bli en solid og trygg arbeidsplass der utvikling, samarbeid og ansvar for egne oppgaver står i fokus.

For våre eiere betyr dette:

 • At vi i vårt distrikt skal fremstå som en veldrevet og utviklingsorientert bedrift.
 • At vi er en attraktiv arbeidsplass som kan tiltrekke seg den kompetansen vi har behov for.
 • At vi fremstår som en bedrift som tar samfunnsoppdraget på alvor og løser det på en måte som oppfyller de krav og forventninger eierne har.

Verdier

Kvalitet, respekt, nytenkning og mangfold

TOPROs verdier er sentrale for konsernets evne til å kunne etterleve visjonen og levere etter kundenes behov. I TOPRO skal vi:

 • Arbeide for å levere kvalitet i alle prosesser.
 • Arbeide for at gjensidig forståelse og respekt for andre sitt syn, følelser og prioriteringer er nødvendig for å oppnå et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeide for at nytenkning blir et sentralt element i det vi gjør.
 • Arbeide for at det mangfoldet vi har gir oss bedre løsninger på de utfordringene vi står ovenfor.